Kontrola procesu malowania i jakości powłok malarskich

Podstawowe zasady renowacji pokryć malarskich

29 maja 2018
Malowanie farbą chlorokauczukową

Farby chlorokauczukowe – rodzaje, właściwości i zastosowanie

1 marca 2019

Podstawowe zasady renowacji pokryć malarskich

29 maja 2018
Malowanie farbą chlorokauczukową

Farby chlorokauczukowe – rodzaje, właściwości i zastosowanie

1 marca 2019
Pokaż wszystkie

Ostateczny efekt wymalowania zależy od ścisłego przestrzegania technologii nakładania farb. Odnosi się to szczególnie do:
a) sprawdzenia właściwego przygotowania powierzchni,
b) sprawdzenia stopnia wyschnięcia poprzednio nałożonej warstwy farby,
c) zgodności odstępu czasu malowania dla danej farby,
d) sprawdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak i schnięcie powłok,
e) kontroli sprawności aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz,
f) kontroli przygotowania farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z dokumentacją) oraz właściwego wymieszania przed malowaniem, przestrzegania czasu dojrzewania oraz, jeśli to konieczne, podczas malowania,
g) badania grubości warstwy na mokro, oceny wyglądu powłoki w trakcie malowania (zacieki, niedomalowania),
h) badania grubości powłok na sucho.

Ostatnie wpisy