29 maja 2018

Kontrola procesu malowania i jakości powłok malarskich

Ostateczny efekt wymalowania zależy od ścisłego przestrzegania technologii nakładania farb. […]
29 maja 2018

Podstawowe zasady renowacji pokryć malarskich

Celem renowacji jest przywrócenie właściwości ochronno-dekoracyjnych położonej wcześniej powłoki, która […]
29 maja 2018

Nakładanie powłok malarskich

Wybór metody nakładania uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju konstrukcji, […]
29 maja 2018

Terminy, określenia, nazwy

Karta techniczna – zapis tworzony przez producenta, dotyczący konkretnego wyrobu, […]
25 maja 2018

Warunki prowadzenia prac malarskich

Temperatura i wilgotność są bardzo istotnymi czynnikami wpływającymi na jakość […]
25 maja 2018

Przygotowanie farb do malowania

Chociaż większość farb produkcji RAFIL dostarczana jest w postaci gotowej […]
25 maja 2018

Kontrola przygotowania powierzchni do malowania

Kontroli stanu przygotowania powierzchni podlegają następujące właściwości: wygląd powierzchni, stopień […]
21 maja 2018

Przygotowanie wybranych rodzajów podłoży do malowania

1. Dobór powłok malarskich Aby zapewnić właściwą, długotrwałą ochronę konstrukcji […]