Komunikat nr 2/2020

Ogrodzenie pasujące do dachu

Jak dobrać kolor ogrodzenia do czerwonego dachu domu?

23 września 2020
Pomalowana na niebiesko siatka

Malowanie siatki ogrodzeniowej – krok po kroku

2 października 2020
Ogrodzenie pasujące do dachu

Jak dobrać kolor ogrodzenia do czerwonego dachu domu?

23 września 2020
Pomalowana na niebiesko siatka

Malowanie siatki ogrodzeniowej – krok po kroku

2 października 2020
Pokaż wszystkie

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Zarząd RADOMSKIEJ FABRYKI FARB I LAKIERÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu, adres: ul. Czarna 29, 26-600 Radom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137070 (dalej: „Spółka”), na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki, adres: ul. Czarna 29,
26-600 Radom, w dniach roboczych w godzinach 8:00 14:00

Dokumenty zostaną odebrane od akcjonariuszy za stosownym pokwitowaniem.