Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania

Rozcieńczalnik do wyrobów epoksydowych ogólnego stosowania

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych

Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych

"Radopur III" Emalia poliuretanowa

412,30 zł
SKU
1317-669

Artykuły niezbędne - wyrób dwuskładnikowy - kup koniecznie:

Utwardzacz do emalii Radopur III

Emalia 8 l + utwardzacz do emalii Radopur III 1 l

Artykuły pomocnicze:

Mogą być potrzebne: Emulsol RN-1 do odtłuszczania powierzchni, rozcieńczalnik do wyrobów poliuretanowych. Szczegóły w karcie technicznej wyrobu.

Charakterystyka ogólna

Emalie poliuretanowe RADOPUR III tworzą dekoracyjno-ochronne powłoki lakierowe o dużym połysku, bardzo dobrych własnościach mechanicznych, jak elastyczność, przyczepność, twardość, udarność; chemicznych, jak odporność na rozcieńczone roztwory kwasów, zasad i soli, pochodne ropy naftowej, benzynę, wodę oraz na zmienne warunki atmosferyczne. Charakteryzują się wyjątkowo dużą odpornością na działanie UV. Powłoka w kolorach białych spełnia wymagania podane w Rozp. Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r., nr 243, poz. 2063) i wykazuje zdolność odbijania promieniowania słonecznego powyżej 76 %.

Kolorystyka

wg RAL lub wg wzorca

Przeznaczenie

Emalie poliuretanowe RADOPUR III zaleca się jako dekoracyjno-ochronne pokrycia wykończeniowe w zestawie epoksydowo-poliuretanowym do malowania zagruntowanych powierzchni przemysłowych konstrukcji stalowych, zbiorników ropy naftowej, paliw, gazów; cystern, a także rurociągów, kotłów i instalacji towarzyszących, eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, przemysłowej, nadmorskiej, morskiej i w środowisku agresywnym chemicznie.