Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA

Tradycja zobowiązuje.

Dziś Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA pozostaje krajowym liderem w produkcji antykorozyjnych farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony antykorozyjnej w przemyśle ciężkim.

Produkuje systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe, termoodporne.

Zgodnie z najnowszymi tendencjami, w ofercie firmy znajdują się nowe, przyjazne środowisku wyroby o mniejszej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty wodorozcieńczalne.

Fabryka produkuje także wyroby rynkowe. Bogate kolorystycznie, konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych norm i receptur, co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe.

Najbardziej znane marki tej grupy: RADACH, BETONMAL, GRUNTOEMALIA na rdzę czy RAFTALUX znalazły swoje trwałe miejsce na półkach dobrych sklepów farbiarskich.

RAFIL prowadzi sprzedaż produkowanych wyrobów poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz grono firm wykonawczych z całego kraju.

Historia współpracy z grupą największych odbiorców sięga co najmniej kilkunastu lat wstecz. Często datuje się wspólnie z powstaniem tych firm (okres silnego rozwoju sektora handlu prywatnego po 1989 roku).

Najlepszym klientom dedykowane są programy lojalnościowe premiujące wzrosty obrotów.

W RAFIL klienci, nie tylko najwięksi, uzyskują w dogodny dla nich sposób, szybką, fachową i rzetelną informację na temat oferowanych produktów.

Doradcy techniczni służą pomocą w doborze odpowiednich systemów i ich aplikacji.

Szczególną formą reklamy, chętnie podejmowaną przez RAFIL, są spotkania szkoleniowe.

Podczas szkoleń rozpowszechniane są informacje o firmie, jej ofercie asortymentowej, ale także zbierane są opinie i doświadczenia ostatecznych użytkowników sprzedawanych produktów.

Ze względu na specyfikę oferty, szkolenia te często mają charakter warsztatowy i w czasie ich trwania uczestnicy poznają własności wybranych produktów organoleptycznie.