Skontaktuj się z nami

FFiL ŚNIEŻKA SA:

Adres spółki:

Al. Jana Pawła II 23

00-854 Warszawa

woj. mazowieckie

Adres do korespondencji:

39-207 Brzeźnica

ul. Dębicka 44

woj. podkarpackie

DANE FIRMY:

NIP: 818-14-33-438

REGON: 690527477

KRS: 0000060537

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 617 778 zł, nr BDO: 000019829

DANE KONTAKTOWE:

Telefon: 14 630 66 23

E-mail: sklep-deko@rafil.pl

Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Napisz do Nas
Prosimy wpisać litery poniżej

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. siedziba Spółki: 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła II 23; adres do korespondencji: 39-207 Brzeźnica, ul. Dębicka 44 (dalej Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane? Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy oraz w celach marketingowych Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. więcej