WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

Wybrane wady powłok malarskich

Wady powłoki Opis wady Możliwe przyczyny wystąpienia wady Sposoby zapobiegania i usuwanie wad
Pęcherzenie Pęcherze utworzone na skutek miejscowej utraty adhezji (przyczepności) i odstawania powłoki od spodniej warstwy lub od podłoża. Malowanie nagrzanej powierzchni przy bezpośrednim nasłonecznieniu. Usunąć farbę przez zeskrobanie lub szlifowanie papierem ściernym. Przemalować powierzchnię unikając ekstremalnych temperatur i wysokiej wilgotności. Wyeksponowanie powłok farb dyspersyjnych na działanie rosy, wysokiej wilgotności albo deszczu - wkrótce po wyschnięciu farby, szczególnie przy nieodpowiednim przygotowaniu podłoża.
Nanoszenie farb alkidowych na wilgotne lub mokre powierzchnie. Usunąć farbę przez zeskrobanie, gdy powierzchnia nie była gruntowana należy ją zagruntować. Przestrzegać czasu wysychania gruntu przed nałożeniem farby nawierzchniowej. Unikać malowania tuż przed lub bezpośrednio po opadach.
Spękania powłoki Wzorzyste spękanie powłoki farby w sposób przypominający regularne łuski aligatora. Zastosowanie ekstremalnie twardej i sztywnej powłoki np. emalii alkidowej na powłokę bardziej elastyczną.

 
Starą powłoki należy całkowicie usunąć przez zdrapanie i wyszlifowanie powierzchni. Na dużych powierzchniach, dla przyspieszenia robót można zastosować opalanie powłok ale należy uważać aby nie nastąpiło zapalenie się farby lub podłoża np. drewna. Nałożenie warstwy nawierzchniowej na podkład niezupełnie utwardzony. Jeśli stosowany jest podkład, należy pozwolić na całkowite jego wyschnięcie zanim zostanie naniesiona warstwa nawierzchniowa. Ciągłe rozszerzanie się i kurczenie powłoki lakierowej prowadzi do utraty elastyczności i w efekcie do jej spękania. Należy stosować wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, dobierając je z uwzględnieniem warunków w jakich będą zastosowane.
Kredowanie Tworzenie się drobnego pyłu na powierzchni powłoki w efekcie oddziaływania czynników atmosferycznych, powodujące wyblakniecie koloru. Niewielki stopień kredowania jest zjawiskiem normalnym, jako naturalny proces zużywania się powłoki lakierowej tzw. „samooczyszczanie”. Silne kredowanie prowadzi do nadmiernej erozji powłoki. Najpierw usunąć w możliwie największym stopniu warstewkę kredy przy użyciu szczotek ze sztywnej szczeciny, a następnie starannie spłukać powierzchnie wodą. Podłoże zagruntować odpowiednimi gruntami.
Pękanie i łuszczenie się powłoki Pęknięcia suchej powłoki przez co najmniej jedną warstwę w głąb, spowodowane starzeniem i prowadzące do całkowitego zniszczenia powłoki. W początkowym stadium problem objawia się w postaci włoskowatych spękań a w późniejszych etapach występuje łuszczenie powłoki. Nadmierne rozcieńczenie farby lub naniesienie zbyt grubej warstwy.
 
Usunąć luźną i łuszczącą się farbę przez zeskrobanie lub szlifowanie papierem ściernym. Pomalować bez rozcieńczania zachowując odpowiednią grubość farby.
Niewłaściwe przygotowanie powierzchni lub naniesienie farby bez uprzedniego zagruntowania. Pamiętać o zagruntowaniu podłoża przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.
Malowanie w niskiej temperaturze lub przy wietrznej pogodzie, co powoduje zbyt szybkie schnięcie farby dyspersyjnej. Przemalować powierzchnię unikając ekstremalnych temperatur i wysokiej wilgotności.
Płowienie kolorów Mała trwałość kolorów; przedwczesne, nadmierne rozjaśnienie koloru farby, występujące często na powierzchniach wyeksponowanych na słońce od strony południowej. Użycie koloru farby, który jest szczególnie podatny na niszczące działanie promieni UV (opartych na pigmentach organicznych), najbardziej podatne są niektóre czerwienie, błękity i żółcienie. Podczas przemalowywania należy upewnić się czy kolor farby jest zalecany do stosowania na zewnątrz (kolorowany pigmentami nieorganicznymi). Unikać czerwieni, błękitów i żółcieni.
Utrata połysku Pogorszenie jakości powłoki, powodujące nadmierną lub szybką utratę połysku warstwy nawierzchniowej. Zastosowanie farb olejnych lub alkidowych o wysokim połysku na powierzchnie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego może powodować degradację spoiwa i pigmentów, prowadząc do kredowania i utraty połysku powłoki. Przygotowanie powierzchni, która utraciła połysk do ponownego malowania najpierw należy usunąć w możliwie największym stopniu warstewkę kredy przy użyciu szczotek ze sztywnej szczeciny, a następnie starannie spłukać powierzchnie wodą. Podłoże gruntować odpowiednimi gruntami
Marszczenie powłoki Utworzenie chropowatej, pofałdowanej powierzchni farby po utworzeniu „skórki” na powłoce. Naniesienie zbyt grubej warstwy farby (szczególnie przy stosowaniu farb alkidowych lub olejnych). Malowanie zanieczyszczonych powierzchni (np. smarami, woskami itp.). Zeskrobać lub zeszlifować pomarszczoną powłokę z powierzchni. Należy unikać zawilgocenia i zanieczyszczenia powierzchni podczas malowania farbami ftalowymi lub alkidowymi.
Malowanie przy wysokiej temperaturze lub przy niskiej temperaturze i dużej wilgotności, które to warunki powodują szybsze wysychanie filmu na powierzchni niż w głębi. Przemalować powierzchnię unikając ekstremalnych temperatur i wysokiej wilgotności.
Naniesienie nawierzchniowej warstwy farby na niedostatecznie utwardzony podkład. Jeśli stosowany jest podkład, należy pozwolić na całkowite jego wyschnięcie zanim zostanie naniesiona warstwa nawierzchniowa.