WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

Wspomnienie o Prezesie Kielskim

„Są chwile, które nigdy nie wrócą, lecz w pamięci trwać będą wiecznie…”

WSPOMNIENIE O INŻYNIERZE IRENEUSZU KIELSKIM
długoletnim PREZESIE Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów RAFIL S.A.

 

29 lipca 2017 r. w wieku 82 lat odszedł od nas mgr inż. Ireneusz Kielski, długoletni Prezes Zarządu Radomskiej Fabryki Farb i Lakierów RAFIL S.A. w Radomiu. Jako absolwent Wydziału Chemii Politechniki Łódzkiej i Wydziału Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, całe swoje 60-letnie życie zawodowe związał z Radomiem i Radomską Fabryką Farb i Lakierów RAFIL S.A.

Pracę zawodową rozpoczął 2 stycznia 1958 r. od stanowiska inżyniera laboratorium,
a ukoronowaniem jego kariery zawodowej było stanowisko dyrektora naczelnego, a po prywatyzacji Firmy w 1995 r. funkcja Prezesa Zarządu Spółki.

Na tym stanowisku pracował z pasją i poświęceniem 22 lata, aż do czerwca 2017 roku, kiedy to z powodu postępującej choroby zmuszony był zakończyć swoją aktywność zawodową.

Inżynier Ireneusz Kielski zapisał się w naszej pamięci jako doskonały specjalista, świetny szef i życzliwy wszystkim człowiek. W kategoriach zawodowych był Człowiekiem-Instytucją, a dla wielu z nas był mentorem i przewodnikiem po meandrach zarządzania i tajnikach chemii. Prywatnie był człowiekiem niezwykle lubianym i cenionym, o niepospolitym poczuciu humoru, pełnym pasji, energii i witalności, prawdziwym człowiekiem renesansu, uświadamiającym nam fenomen istnienia i sprawnego działania.

Mając w pamięci dobre chwile i piękne wspomnienia, dziękujemy Mu za wieloletnie profesjonalne prowadzenie Firmy i żegnamy Go z żalem i bólem serca.

 

Cześć Jego pamięci!

Zarząd, Rada Nadzorcza, Akcjonariusze i Pracownicy RAFIL S.A.