WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

Karty charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Wpisane do rejestru Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
pod Nr : Rej/4461/2006.