WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

Historia

100 LAT ISTNIENIA FIRMY

Jest rok 1917. W Radomiu przy ulicy Czarnej 29 powstaje Pierwsza Krajowa Chemiczna Przetwórnia Drzewa Adler, Klonowski i S-ka. Na początku produkuje się tu pokosty i prowadzi ekstrakcję karpiny .

15 lutego 1922 firma zmienia statut na Przetwórnia Chemiczna Drzewa SA z siedzibą w Radomiu.

17 czerwca 1926 firma zostaje przekształcona w spółkę akcyjną pod nazwą: Przetwórnia Olejów Roślinnych SA, potocznie zwaną PORSĄ, a pakiet większościowy akcji należy do rodziny Nassalskich.

W roku 1926 do produkcji włączone zostają lakiery i farby olejne.

W latach 30 dwudziestego wieku PORSA produkuje farby na samoloty i samochody na rynek niemiecki i polski. Jeden z mostów nad Dunajem w Wiedniu pomalowany zostaje wyprodukowanymi tu farbami. To dowody na znakomitą opinię, jaką cieszą się produkowane tu wyroby.

II wojna światowa to czas przejęcia firmy przez okupantów i ukierunkowanie produkcji PORSY na potrzeby wojska. Ten profil zostaje utrzymany także po zakończeniu wojny.

Fabryka rusza w maju 1945 roku, bazując na mieniu uratowanym przed wywozem do Niemiec przez ówczesną załogę.

Przejęcie Fabryki Farb i Lakierów przez Tymczasowy Zarząd Państwowy następuje 21 stycznia 1945 roku. Przejęcie zakładu na własność państwa ma miejsce 28 września 1951 roku. Firma przyjmuje nazwę Radomska Fabryka Farb i Lakierów
i produkuje farby głównie dla zbrojeniówki, motoryzacji i lotnictwa.

W latach 60, po gruntownej modernizacji, zbudowaniu nowych wydziałów żywic i farb syntetycznych, produkcja poszerza się o nowe wyroby:

  • epoksydy – pierwsza krajowa produkcja tych wyrobów dotychczas sprowadzanych z Europy Zachodniej;
  • poliwinyli;
  • chlorokauczuków.

Jakość wyrobów bardzo wysoka. Warte uwagi wymalowania z tego okresu to:

  • maszty radiowe w Raszynie,
  • słupy nośne wysokiego napięcia Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego,
  • most Śląsko – Dąbrowski w Warszawie,
  • słupy nośne kolejki linowej na Kasprowy Wierch,
  • most w Moskwie.

W roku 1968, zakład jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza Kompleksowy System Sterowania Jakością.

W tym samym roku wprowadzono w RAFIL, w formie eksperymentu, wolne soboty.

W okresie od 1957 do 1983 na terenie zakładu działa pracownia Instytutu Badawczo-Projektowego Przemysłu Farb i Lakierów w Gliwicach. Współpraca tej pracowni z firmowym laboratorium skutkuje między innymi:

  • uruchomieniem pierwszej w kraju produkcji farb wodorozcieńczalnych dla potrzeb motoryzacji i odlewnictwa ( rok 1970 );
  • wdrożeniem farby epoksydowej do zbiorników na produkty spożywcze (rok 1972).

W okresie od 1970 do 2000 RAFIL jest głównym dostawcą, wytwarzanych na licencji ICI i STOLLLACKA, farb do antykorozyjnego zabezpieczania nadwozi samochodowych metodą elektroforezy dla warszawskiej FSO.

W latach 70 firma aktywnie uczestniczy w konkursach Dobrej Roboty. W pracy konkursowej z roku 1971, znajdujemy prototyp współczesnej ankiety, rozsyłanej do odbiorców – z adnotacją: „po wypełnieniu poufne” - w celu zebrania ich opinii o jakości wyrobów marki RAFIL. Profil produkcji utrzymany – nadal głównymi odbiorcami są zakłady przemysłowe.

W roku 1976, w ramach akcji tworzenia Wielkich Organizacji Gospodarczych (tzw WOG-ów), RAFIL zostaje wcielony w struktury Zakładu Tworzyw i Farb z siedzibą w Pionkach. W 1981 roku zakład odzyskuje swoją samodzielność i nazwę.

W latach 70 i 80 firma sprzedaje na rynek byłego ZSRR dziesiątą cześć swojej produkcji.

Przełom roku 1989 pociąga za sobą znaczące zmiany w firmie.

Od 01.03.1995 roku Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej jako spółka akcyjna. Po prywatyzacji Spółka systematycznie przeznacza środki na zakup nowych urządzeń oraz modernizację posiadanego parku maszynowego. Wydatki inwestycyjne dokonywane są z zachowaniem wymagań ochrony środowiska.

Od 15 lipca 1999 roku firma pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem, opartym na międzynarodowych normach PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 14001.