WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

5.Wodorozcieńczalne schnące w piecu

5.1.TRANSLAK. Lakier wodorozcieńczalny ftalowy modyfikowany schnący w temp. podwyższonej

5.1.TRANSLAK. Lakier wodorozcieńczalny ftalowy modyfikowany schnący w temp. podwyższonej

5.2.RADOMAT II Farba ftalowa modyfikowana wodorozcieńczalna do gruntowania

5.2.RADOMAT II Farba ftalowa modyfikowana wodorozcieńczalna do gruntowania

5.4.3.RADOKOR-WE-Z Emalia wodorozcieńczalna schnąca w piecu

5.4.3.RADOKOR-WE-Z Emalia wodorozcieńczalna schnąca w piecu

5.6.IZOLAFIL. Farba wodorozcieńczalna elektroizolacyjna modyfikowana

5.6.IZOLAFIL. Farba wodorozcieńczalna elektroizolacyjna modyfikowana