WYSZUKAJ SYSTEM

atmosfera
podłoże
powłoka
temperatura eksploatacji
warunki eksploatacji
 
.

2.Wyroby ftalowo-karbamidowe

2.1.Lakier ftalowo-karbamidowy młotkowy schnący w temp 80°C

2.1.Lakier ftalowo-karbamidowy młotkowy schnący w temp 80°C

2.2.Lakier ftalowo-karbamidowy młotkowy schnący w temp. 120°C

2.2.Lakier ftalowo-karbamidowy młotkowy schnący w temp. 120°C

2.3.Podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temp. 110 - 130°C

2.3.Podkład ftalowo-karbamidowy schnący w temp. 110 - 130°C

2.5.Emalia ftalowo - karbamidowa schnąca w piecu w temperaturze 110 - 130 °C

2.5.Emalia ftalowo - karbamidowa schnąca w piecu w temperaturze 110 - 130 °C

2.8.Emalia ftalowo-karbamidowa schnąca w temp. 110-130 C do EN

2.8.Emalia ftalowo-karbamidowa schnąca w temp. 110-130 C do EN